Welkom

Sinds 2015 is de VZW reeds werkzaam in Tanzania. Eerst onder de naam van Destiny School VZW en vanaf september 2017 onder de naam van Vrienden van Afrika.
Onder Destiny School werd een basisschool afgebouwd voor ± 110 kinderen met voldoende klassen, een eigen waterpomp, een keuken en een ruime speelplaats. Na oplevering is het de taak van de schooldirectie om op eigen benen verder te gaan.

Bij de oprichting van de nieuwe VZW is de doelstelling om kleine projecten te financieren. Projecten die goed geleid worden en waarbij vooral de opbouw van een schoolstructuur centraal staat. Opleiding in achtergestelde gebieden is in vele Afrikaanse landen cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het land. We kijken daarbij ook niet naar 1 land doch richten ons vooral naar de vraag doch ook naar de mogelijkheden, het plaatselijke bestuur en de strikt mogelijke opvolging van het project. Gelukkig kunnen wij bij onze werking rekenen op de steun van de overheid, van NGO’s, van scholen en bedrijven en ook van tal van particulieren.

Vrienden van Afrika heeft een degelijk bestuur waarbij eenieder een bepaalde taak heeft en zorg draagt voor een transparant verloop van de activiteiten en een degelijke opvolging van de projecten die we opzetten.