Missie en visie

Educatie en opvoeding is een geboorterecht. Elk kind heeft een uniek potentieel. Wij zien het als de taak van opvoeders en leraren om dit potentieel te ontwikkelen, zodat ieder zijn bijdrage kan leveren aan de maatschappij en op die manier zijn land kan uitbouwen en verrijken op alle niveaus.

Het is onze missie kleinschalige projecten te ondersteunen en verder uit te bouwen met de focus op onderwijs. Hierbij hechten wij waarde aan transparantie naar sponsoren en goede opvolging van de projecten. Uiteraard is een goed contact met de plaatselijke verantwoordelijke essentieel.