Vrijwilliger worden

Je kan op 2 manieren vrijwilliger worden

1.Hier in Vlaanderen door het opzetten van een plaatselijke cel in je gemeente waarbij je in naam van de VZW gaat aansluiten bij het GROS van de gemeente , je zelf acties gaat opzetten en opvolgen en als lid van de VZW eenmaal per jaar gaat deelnemen aan de Algemene vergadering .

De VZW zorgt voor volledige ondersteuning bij je aanpak

2.Als vrijwilliger in het land waar de VZW haar project heeft. In dit gevalĀ  worden er tussen alle partijen duidelijke afspraken gemaakt inzake inzet, tijd en financiering.

Lees ook : Als vrijwilliger in Tanzania 2018

Heb je interesse neem dan contact op met ons secretariaat voor verdere afspraken en kennismaking .

E-mail : info@vriendenvanafrika.be